2 ianuarie 2020

News


5th Annual The Moldavian Balint Society (MdBS) National Meeting will be held from May 15 – 17, 2020 at Kisinev, Republic of Moldova

Description:
This conference marks the 5th year of the Moldovan Balint society, founded to study and develop the therapeutic potential of the Clinician-patient relationship. The Balint group is a mild but very effective method of reducing professional stress and emotional burnout.

The Balint method of conducting groups is not only for doctors, psychologists of various modalities, psychiatrists, but also for teachers, social workers and representatives of many other professions whose work is associated with human emotions. Emotional support, lack of criticism and direct recommendations to the representative of the case contribute to achieving maximum effect with minimal trauma to your own Ego.


Additional details will be posted ASAP.

Registration Desk

Contact No. : +373 795 59 787
Email: info@balint.md

Conference Fee Details

Conference Fee: 40 €
Early Fee: 30 €
Members Fee: 25 €
Early Fee Last date: until April, 1

A 5-a Conferință Națională a Asociației Balint din Moldova cu participare Internațională va avea loc în perioada 15-17 mai 2020 la Chișinău, Republica Moldova

Taxa conferință: 40 €
Taxa conferință până la 1 aprilie : 30 €
Taxa conferință pentru membrii asociației : 25 €
Contacte: +373 795 59 787 , info@balint.md

Descriere:
Această conferință marchează cel de-al 5-lea an de activitate al Asociației Balint din Republica Moldova, fondată pentru a studia și dezvolta potențialul terapeutic al relației clinician-pacient. Grupul Balint este o metodă ușoară și foarte eficientă pentru reducerea stresului profesional și epuizării emoționale în activitatea ce presupune relația om-om.
Metoda grupului Balint nu este doar pentru medici și psihologi, dar și pentru asistenți medicali, profesori, asistenți sociali, personal din domeniul resurse umane, manageri și reprezentanți ai multor altor profesii a căror muncă este asociată cu emoțiile umane cât și pentru cei cointeresați.

Sprijinul emoțional, lipsa criticilor și recomandările directe către promotorul cazului contribuie la obținerea unui efect maxim cu traume minime al propriului Ego.
Detalii suplimentare vor fi postate în cel mai scurt timp.